Redaktørens Valg

Hvad hører du inde i din rumdragt, mens du flyder i rummet?

I rummet er der stilhed. Ingen kan høre dine skrig i rummet. Ja, det er alt sandt. Men inden i din rumdragt, mens ting er dæmpet, er der meget støj. Baggrundsstøj Lyd er en vibration og bevæger sig gennem luften. Partiklerne vibrerer, kolliderer med tilstødende partikler og spreder lyden som en hørbar mekanisk bølge.